Untitled Document
١١/١٠/١٣٨٧
قشم نگین خلیج فارس در انتظار فرآورانی ها

خانه فراوران ایران در نظر دارد همزمان با تعطیلات بهمن ماه اقدام به برگزاری اردوی چهار روزه قشم نماید. جزئیات این اردو به زودی به اعضای عزیز اعلام خاوهد گردید . موفق باشید